Your address will show here +12 34 56 78

Polityka Prywatności 

 
 

plista GmbH, Torstrasse 33-35, D-10119 Berlin (Tel.: +49 (0) 30 4737537-0; Fax: +49 (0) 30 484984411; Email: oba@plista.com) („plista” lub „my”) może przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe zbierane w związku z używaniem stron internetowych i serwisów plista zgodnie z poniższymi zasadami polityki prywatności.  


Celem niniejszej polityki prywatności jest wyraźne określenie jakiego rodzaju informacje zbieramy  w związku ze świadczonymi przez nas usługami („Usługi”), w tym działaniami podejmowanymi przez nas na stronach internetowych i w aplikacjach, a także na naszej własnej witrynie internetowej http://www.plista.com/pl („Witryna”) 


plista poważnie odnosi się do prywatności użytkowników i hołduje zasadom zapewnienia przejrzystości, kontroli i bezpieczeństwa. W tym celu wdrożyliśmy stosowne środki techniczne i organizacyjne, które stworzone zostały dla zapewnienia przestrzegania  przepisów o ochronie danych zawartych w niniejszej polityce prywatności. W zależności od potrzeb plista może dokonywać zmian w niniejszej polityce prywatności w zakresie dozwolonym przez prawo. Zmiany tego rodzaju mogą wynikać z  tworzenia i udoskonalania naszych własnych stron internetowych, wdrażania nowych technologii i usług, a także innych zmian dotyczących naszej działalności.  


Informacje na temat sposobów wykorzystywania na naszej Witrynie danych i plików cookies znajdują się w Sekcji A poniżej. Informacje na temat sposobów wykorzystywania danych i plików cookies w ramach świadczonych przez nas Usług, polegających na dostarczeniu klientom cyfrowych usług reklamowych, znajdują się w Sekcji B poniżej.   


Za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wyraźnie oznaczone inaczej, wykorzystywanie informacji przez nasze podmioty stowarzyszone, klientów i dostawców usług nie jest objęte niniejszą Polityką Prywatności.

A. Witryna internetowa plista

1. Korzystanie z Witryny
Dane osobowe to informacje odnoszące się do sfery osobistej i faktycznej zidentyfikowanego albo możliwego do zidentyfikowania użytkownika, co oznacza wszelkie informacje na podstawie których można zidentyfikować osobę prywatną. Niektóre usługi naszej Witryny mogą wymagać pozostawienia danych osobowych.  Przykładowo, możemy zbierać dane osobowe kiedy poprzez naszą Witrynę zlecasz i korzystasz z ofert spersonalizowanych, takich jak nasz newsletter, który wymaga pozostawienia adresu email podczas rejestracji. W przypadku gdy jesteś zarejestrowany  jako odbiorca newslettera, przekazujemy Twoje dane w zakresie niezbędnym do otrzymywania newslettera dostawcy usług, który na nasze zlecenie zajmuje się wysyłką newsletterów. Jeśli udzieliłeś stosownej zgody, dane osobowe, które przekazałeś plista, będą zbierane, przetwarzane i wykorzystywane jedynie w zakresie koniecznym do zawierania, sporządzania i zmieniania umów z plista  dotyczących korzystania z naszych Usług, a także do umożliwienia Ci korzystania z naszej Witryny, w zakresie wymaganym lub dozwolonym przez obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.


Ponadto, serwer naszej Witryny zbiera określone dane, które są automatycznie przesyłane za pomocą Twojej przeglądarki. Dane takie zawierają nazwę Twojego dostawcy usług internetowych oraz adres IP, adres strony internetowej, z której przechodzisz na naszą Witrynę, poszczególne strony naszej Witryny, które odwiedzasz, a także datę i czas trwania Twoich odwiedzin na naszej Witrynie. Zasadniczo, informacje te nie są powiązane z innymi informacjami, które pozwalają zidentyfikować Cię jako osobę. Wyjątki od tej reguły mogą zaistnieć tylko w takim zakresie, który niezbędny jest do korzystania z Usług plista lub w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. 


2. Pliki cookies
plista używa plików cookies na swojej Witrynie. Pliki cookies pomagają nam utrzymać określone funkcjonalności Witryny, udoskonalać Witrynę, a także dostosować ją do oczekiwań użytkowników i uczynić bardziej atrakcyjną. W celu uzyskania informacji na temat plików cookies  w Usługach plista, prosimy zapoznać się z Sekcją B. 1. poniżej.


Cookies to małe pliki tekstowe, które zapisujemy na Twoim komputerze w momencie, gdy odwiedzasz naszą Witrynę. Poniżej znajdziesz informacje o tym jak długo używane przez nas poszczególne pliki cookies będą przechowywane w Twoim komputerze. Pliki cookies wymienione poniżej nie przechowują żadnych danych osobowych. 


Jeśli nie chcesz, żeby pliki cookies były przechowywane na Twoim komputerze, możesz zmienić ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki, tak żeby żadne pliki cookies nie były akceptowane. Jednakże, prosimy zauważyć, ze funkcjonalność naszej Witryny może być w takim przypadku ograniczona. Możesz również ustawić swoją przeglądarkę tak, aby wyraźnie prosiła Cię o zgodę na przechowywanie plików cookies. Na przykład, w przypadku korzystania z przeglądarki Mozilla Firefox, możesz zmienić ustawienia plików cookie, przechodząc do Ustawień i wybierając panel Prywatności,  natomiast w przeglądarce Google Chrome, przejdź do: Opcje ->Prywatność -> Preferencje ustawień treści. Prosimy o skonsultowanie się z dostawca przeglądarki w celu uzyskania dalszych informacji na temat ustawień funkcji.


W czasie wizyty na naszej Witrynie następujące pliki cookies zostaną zamieszczone:


Pliki Cookies odpowiedzialne za Sesje ( PHPSESSID ):
– Cel: Te dwa pliki cookies pozwalają Witrynie rozpoznać Twoją przeglądarkę jako aktywnego użytkownika odwiedzającego Witrynę i w razie potrzeby optymalnie ustawić nawigację Witryny, dzięki czemu będzie ona kojarzyć Twoja przeglądarkę i nie będziesz musiał zaczynać wszystkiego od nowa przy okazji każdych odwiedzin na Witrynie.
– Czas trwania: pliki cookies są usuwane po zamknięciu przeglądarki


Pliki cookies Opt-Out (Ploptout): 
– Cel: Plik ten zapisywany jest tylko w przypadku korzystania z funkcji opt-out przedstawionej tutaj: https://www.plista.com/pl/opt-out. Pozwala Ci on zablokować otrzymywanie od nas reklam związanych z Twoimi zainteresowaniami. Czas trwania: maksymalnie 30 lat


Google (_ga, _gat UA- 52945115-2, _gat_UA-29574191-9, _dc_gtm_UA-29574191-1, __utma, __utmz):
– Cel: Te pliki cookies pozwalają nam korzystać z Google Analytics i Menedżera Tagów Google w celu zbierania informacji na temat sposobu korzystania z naszej Witryny. Możesz dowiedzieć się więcej na temat Google Analytics w Sekcji A. 3. poniżej.
– Czas trwania: od 10 minut (_gat und _gat UTA) do 2 lat (_ga)


Linkpulse (_lp4_u): 
– Cel : Plik cookies  odpowiedzialny za logowanie do technologii Linkpulse. Szczegóły na temat działania Linkpulse znaleźć można na stronie:  http://www.linkpulse.com/privacy-policy.
– Czas trwania: 1 rok


Vimeo (player, vuid, _utma, _umtb; _utmc; _utmz; _utmt_player):
– Cel: Są to pliki cookies strony trzeciej, to znaczy, że są zamieszczane przez podmiot zewnętrzny, „Vimeo,” w celu wyposażenia Witryny w dodatkowe funkcje, w tym funkcję video. Szczegóły na temat polityki stosowania plików cookies Vimeo znaleźć można na stronie: https://vimeo.com/cookie_policy.
– Czas trwania: od automatycznego usunięcia po zamknięciu przeszukiwarki do 2 lat


3. Google Analytics
Nasza Witryna korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics także używa cookies. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania przez Ciebie z naszej Witryny (włącznie z adresem IP) są zwykle przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. W przypadku aktywowania anonimizacji adresu IP na naszej Witrynie, Twój adres IP będzie skrócony przez Google na terytorium Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam zostanie skrócony. Google będzie korzystać z tych informacji na nasze zlecenie w celu oceny sposobu korzystania przez Ciebie z Witryny, tworzenia raportów dotyczących ruchu w sieci oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Internetu i Witryny.


Zgodnie z polityką Google, adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Możesz zrezygnować z korzystania z plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia na swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji Witryny może okazać się niemożliwe. Możesz również zapobiec przesyłaniu Google danych generowanych przez pliki cookies dotyczących korzystania przez Ciebie z Witryny (w tym Twojego adresu IP), a także przetwarzaniu tych danych przez Google pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki internetowej, dostępną pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl lub klikając w następujący link: Rezygnacja (Opt-Out) z Google Analytics. W celu uzyskania dalszych informacji na temat korzystania z danych oraz ich przechowywania przez Google i jej podmioty stowarzyszone i zależne, prosimy zapoznać się z Polityką Prywatności Google obecnie publikowana pod adresem:
https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/. 


4. Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim
Co do zasady, nie przekazujemy Twoich danych osobowych innym podmiotom, chyba że jest to prawnie dozwolone. W takich przypadkach poprosimy Cię o udzielenie wyraźnej zgody zanim ujawnimy Twoje dane osobowe jakiemukolwiek podmiotowi współpracującemu czy partnerowi reklamowemu, jeśli taka zgoda jest wymagana przez prawo.


Dodatkowo, w określonych przypadkach, ze względu na wymóg prawny a w szczególności obowiązek ochrony uzasadnionych interesów uzasadnionych administratorów danych, jesteśmy zobligowani  do ujawniania danych osobowych osobom trzecim, np. w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub nadużycia związanego z Witryną. W takich przypadkach możemy zostać zobowiązani do ujawnienia Twoich danych osobowych odpowiednim organom ścigania i/lub właściwym sądom. 


5. Twoje prawa
Masz prawo otrzymywać bezpłatne informacje na temat Twoich danych osobowych przechowywanych przez plista, jak również poprawiać, blokować czy usuwać takie dane, jeśli jest to konieczne,  zgodnie z obowiązującym prawem. W takich przypadkach, prosimy o kontakt z nami pod numerami i adresami podanymi powyżej.
Masz również prawo cofnąć zgodę dotyczącą wykorzystywania Twoich danych osobowych w związku z naszym newsletterem. Możesz w dowolnym czasie cofnąć taką zgodę poprzez rezygnację z subskrypcji. 

B. Usługi plista 

1. Technologia plista na stronach
Usługi plista dostarczają odwiedzającym strony internetowe w sieci plista spersonalizowanych rekomendacji odnośnie do treści i materiałów reklamowych. W zakresie tej usługi, plista porównuje zainteresowania odwiedzających strony internetowe z innymi użytkownikami, a następnie rekomenduje treści w oparciu o zainteresowania podobnych użytkowników. Dlatego też konieczne jest umożliwienie nam (a) przeprowadzenia analizy zainteresowań oraz (b) indywidualnego różnicowania osób odwiedzających strony internetowe. Kiedy odwiedzać będziesz stronę, która zawiera produkty plista, plista umieści plik cookie z rocznym czasem trwania i losowo przypisanym identyfikatorem.  Następnie, plik cookie używany będzie do zbierania informacji o sposobie wejścia na stronę i użytkowaniu naszych Usług, w tym kategorii informacji dotyczących treści zamieszczonych na stronie internetowej, typie technologii/widgetu, języka, w którym przedstawiane są treści, przeglądarki, systemu operacyjnego, typu urządzenia, a także czy klikasz albo wchodzisz w interakcje z reklamą lub innymi treściami (zbiorczo nazywanymi „Informacjami o Użytkowaniu”). Informacje o Użytkowaniu nie zawierają nazwisk, adresów pocztowych, numerów telefonów, adresów email, czy innych podobnych danych osobowych. Możemy zbierać adresy IP w celu dostarczania reklam i wykrywania oszustw, przy czym każdy taki adres IP jest przetwarzany i kodowany za pomocą funkcji skrótu i w tej formie przechowywany. 


Co do zasady, rekomendacje nie używają danych osobowych. Aby móc dostarczyć takie rekomendacje użytkownikom stron internetowych, które odpowiadają ich zainteresowaniom, kompletujemy odnośne Informacje o Użytkowaniu w formie profilu, który powiązany jest z losowo przypisanym identyfikatorem, a następnie przeprowadzamy jego analizę. Możemy również używać danych przekazanych nam przez podmioty stowarzyszone i osoby trzecie w celu uzupełnienia profili i wspomagania usługi rekomendacji.  Na przykład, stowarzyszona z nami Xaxis, Inc. prowadzi platformę zarządzającą danymi, których plista może użyć jako wsparcia w dostarczaniu Usług.  


Możesz zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanych rekomendacji w ramach Usług plista, konfigurując ustawienia przeglądarki, której używasz. Instrukcje i dodatkowe informacje znajdziesz na naszej dedykowanej stronie — https://www.plista.com/pl/opt-out — lub na www.youronlinechoices.com.
Jesteśmy członkiem  Europejskiego Stowarzyszenia Cyfrowego Marketingu Interaktywnego  (EDAA) i, w związku z naszym członkostwem, przestrzegamy Europejskich Zasad Internetowej Reklamy Behawioralnej, stworzonych w ramach IAB Europe, na tych rynkach, które podlegają tym zasadom samoregulacji.  W celu uzyskania informacji o reklamie opartej na zainteresowaniach oraz o wyborach, których możesz dokonać, a także o możliwości rezygnacji z otrzymywania, przy użyciu plików cookies, od nas i od innych podmiotów będących członkami Stowarzyszenia EDAA, opartych na zainteresowaniach reklam stron trzecich, prosimy kliknąć tutaj.


2. Korzystanie z Usług plista w przypadku pełnienia roli Operatora Sieci lub Reklamodawcy
W celu udzielenia Ci dostępu do naszej Witryny a także umożliwienia korzystania z naszych Usług gdy występujesz w roli Operatora Sieci bądź Reklamodawcy, możemy poprosić o informacje dotyczące Twojej firmy i jej przedstawicieli. Jeśli i w zakresie, w jakim dane osobowe są przekazywane plista  w tym kontekście, plista stosuje się do zasady ograniczenia zakresu przetwarzania jego celem zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych. 


Możemy prosić o udostepnienie danych osobowych dla celów rozliczeniowych i reklamowych, a także dla celów przeprowadzenia Twojej miesięcznej kampanii reklamowej w Internecie lub w celu wprowadzenia na rynek jednej lub wielu stron internetowych. Dane te będą zbierane wyłącznie pod warunkiem, ze udzieliłeś wyraźnej zgody, wprowadziłeś dane i zostałeś wystarczająco poinformowany.


3. Ujawnianie danych osobom trzecim
Możemy ujawniać informacje, które zbieramy o korzystających z naszych Usług, a także pochodne informacje, podmiotom stowarzyszonym, klientom i dostawcom usług.  W trakcie świadczenia naszych Usług nie zbieramy imion ani nazwisk użytkowników, ich adresów pocztowych, numerów telefonów, adresów email czy innych podobnych danych osobowych, wobec czego nie ujawniamy żadnych takich informacji osobom trzecim. Jednakże, jeśli zdecydujesz się udostępnić swoje dane osobowe, poprzez reklamy czy strony internetowe jednego z naszych klientów, wtedy informacje te otrzyma tenże klient i będą one podlegać jego polityce prywatności.  


Dodatkowo, w określonych przypadkach, ze względu na wymogi prawne a w szczególności obowiązek ochrony uzasadnionych interesów administratorów danych, jesteśmy zobligowani  do ujawniania danych osobowych, zebranych w trakcie świadczenia Usług, osobom trzecim, np. w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub nadużycia. W takich sytuacjach możemy być zobowiązani do ujawnienia Twoich danych osobowych odpowiednim organom ścigania i/lub właściwym sądom.