Your address will show here +12 34 56 78

plista to globalna platforma zasilana stale nowymi danymi służącymi do promowania reklamy natywnej.

About plista

plista to globalna platforma zasilana stale nowymi danymi służącymi do promowania reklamy natywnej (ang. native advertising) w otoczeniu treści redakcyjnych klasy premium. Operując w Berlinie, od 2008 r. oferujemy platformę do owocnej współpracy reklamodawców i wydawców, należąc do pionierów w naszym segmencie. Jako przedsiębiorstwo działające na zasadzie one-stop-shop oferujemy bezpośredni i centralny dostęp do bogatego portfolio natywnych rozwiązań. Dzięki naszej prawnie zastrzeżonej technologii do rekomendacji w czasie rzeczywistym jesteśmy w stanie dostarczyć treści i reklamy dopasowane do indywidualnych zainteresowań użytkownika – na wszystkich kanałach i urządzeniach końcowych.

Tysiące wydawców i reklamodawców na całym świecie zaufało naszemu wyjątkowemu know-how w zakresie technologii. Nasze natywne formaty reklamowe wyróżniają się wyjątkowym charakterem angażującym użytkowników, wspierając marki w docieraniu do grup docelowych w obrębie kompleksowej ścieżki sprzedaży. Dzięki temu reklamodawcy realizują swoje cele zarówno w zakresie marketingu marki, jak i marketingu efektywnościowego. plista jako partner umożliwia wydawcom zainteresowanie czytelników indywidualnymi rekomendacjami w celu pełnego wykorzystania potencjału serwisu internetowego lub aplikacji poprzez wysoką monetyzację treści, dłuższy czas pobytu na stronie i trwały wzrost ruchu na stronie.

  • Text Hover

Corporate Value

Passionate about technology and media, driven by inquisitiveness and focused on commitment and mindfulness, plista provides an open, friendly and goal-oriented environment in which to grow its clients' businesses

Kamienie milowe

2008 r.

Założenie plista przez Dr. Dominik Matyka, Christian Laase i Andreas Richter

2014 r.

Fuzja z WPP, największym obecnie na świecie holdingiem mediowym

2015 r.

Fuzja z Xaxis, największą programową platformą mediową i technologiczną

2016 r.

Wejście na rynki Chin, Malezji, Tajlandii, USA, Kanady, Rosji, Danii, Norwegii, Szwecji, Turcji, Tajwanu i Singapuru

2017 r.

Strategiczne partnerstwo z AppNexus

Filozofia przedsiębiorstwa

Z zamiłowaniem do technologii i mediów, napędzana ciekawością, skoncentrowana na ciągłym samodoskonaleniu, plista oferuje otwarte, przyjazne i zorientowane na osiągnięcie celu środowisko do rozwoju biznesu klientów.

Ekologia

Dbałość o środowisko naturalne nie wymaga wielkich gestów. Zachęcamy do wykorzystywania papieru z recyklingu i zielonej energii, ekologicznego, lokalnego jedzenia w biurowej kuchni oraz oszczędnego gospodarowania energią: promując konkretne, zwykłe działania, staramy się, aby nasze codzienne życie było bardziej przyjazne dla środowiska. Ponadto wpływy ze sprzedaży naszych cotygodniowych obiadów w plista przeznaczamy na wsparcie działalności fundacji i stowarzyszeń ekologicznych.

Społeczeństwo

Firma plista skupia swoją uwagę na ludziach. Nasze środowisko pracy charakteryzuje się rzetelnością, uczciwością i otwartością. Pomagamy naszym pracownikom osiągać dobrą równowagę między pracą a życiem prywatnym poprzez zapewnienie przyjaznego środowiska pracy, organizację regularnych imprez i wycieczek, zajęć sportowych w biurze oraz oferowanie różnych możliwości szkolenia i rozwoju osobistego. Ponadto plista wspiera szereg projektów użyteczności publicznej, które zajmują się m.in. prawami człowieka, integracją i edukacją. Wszelkim działaniom związanym z naszą strategią zrównoważonego rozwoju poświęcamy maksimum uwagi i zaangażowania.

Ecological

Being environmentally friendly does not require grand gestures. We encourage the recycling of paper and the use green energy, organic or local food in the office kitchen, vegetarian food at our weekly team lunch and the economical, conscious use of energy. By adopting precise and tangible measures, we strive to make our everyday life more environmentally friendly. We regularly donate the proceeds from our weekly plista lunch to environmentally-oriented foundations and associations.

plista Management

  • Text Hover

Michel Gagnon

Global Managing Director

  • Text Hover

Stefan Klimek

Global Vice President Finance, HR & Commercial

plista Przegląd rynku

Torstraße 33–35 10119 Berlin Germany

  • Text Hover

Skontaktuj się z nami